Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2313 P5.2 Globaalihistoria 2 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori (esseet), yliopistonlehtori (kirjatentti, sivuaineopiskelijat)

Osaamistavoitteet

Perehtyminen globaaliin historian jäsentämiseen.

Sisältö

Yksi läntisen maailman suosituimmista kansainvälisen politiikan perusopintojen yliopistollisista oppikirjoista tarjoaa historiaa, teoriaa, rakenteita ja prosesseja oman aikamme kansainvälisten kysymysten opastajana. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kolmannen maailman aseman kehittymiseen osana globaalia kilpailua ja transnationaalin historian muotoutumiseen, käsitteisiin ja teorioihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

PÄÄAINEOPISKELIJAT: Essee + esseeseminaari. Esseen aiheesta ja aineistosta tulee sopia vastuuopettajan kanssa. Essee voi perustua kurssikirjoihin. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita oman globaalia historiaa käsittelevän aiheen. Kurssikirjat toimivat apuna aiheen valinnassa. Esseen palautuksen yhteydessä opiskelija sopii vastuullisen opettajan kanssa henkilökohtaisesta palautetilaisuudesta, jossa laadittu essee käydään vielä läpi. Merkinnän opintosuorituksesta saa vasta, kun opiskelija on osallistunut palautetilaisuuteen.

SIVUAINEOPISKELIJAT: Kirjatentti. Tentti suoritetaan sähköisesti opiskelijan valitsemana ajankohtana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

maaliskuun loppuun mennessä

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Best, A., Hanhimäki, J., Maiolo, J. & Schulze, K.: International History of the Twentieth Century, toinen painos s. 216-479 (2008) TAI Judt, T. Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth Century (2009). 

2. Saunier, Pierre-Yves: Transnational History (2013).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
P5 MAAILMANHISTORIAT (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet