Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2099 A4 Työelämään orientoituminen 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
Lintunen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saa kosketuksen työelämään joko erilaisten ammattiin orientoivien kurssien (projektinhallinta-, työelämävalmiuskurssi tms.) tai työharjoittelun perusteella jo opintojen keskivaiheilla. Tällöin hän voi suunnata opintojaan ja uraansa työelämän vaatimusten ohjaamaan suuntaan.

Soveltuvia ammattiin orientoivia kursseja tarjoavat yliopiston ja rekrytointipalveluiden lisäksi myös muut tahot. Esimerkiksi arkistolaitos järjestää erilaisia kursseja, jotka edesauttavat työllistymistä hallintoon. Kurssien soveltuvuudesta tulee aina sopia etukäteen vastuuhenkilön kanssa.

Opintojakson voi suorittaa myös toimimalla P4 Suomalaisten maailmat -monimuotokurssin opintoryhmän ohjaajana. Tehtävään annetaan koulutus.

Sisältö

Koska tämä orientoituminen (toisin kuin kohta S1) on VAPAAEHTOINEN, voi opiskelija suorittaa tässä kohdassa tarvittavat 5 op vaihtoehtoisesti tekemällä esim. ylimääräisiä erikoistumisopintoja kohdasta A3 tai
aineopintoihin hyväksiluettavia erikoisluentosarjoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Poliittinen historia)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet