Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2288 A5 Tutkimuskurssi 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
Lintunen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot ja A1.1.

Osaamistavoitteet

Historiantutkimuksen metodisten valmiuksien vahvistaminen, perehtyminen erilaisiin aineistoihin, tutkimusprosessin hahmottaminen sekä oman kandidaatintutkielman aiheen ja aineiston löytäminen. Kurssi kehittää työelämässä tarvittavia tiedonhaku- ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Kurssi (24h) sisältää luentoja, ekskursioita ja harjoituksia. Kurssin ensimmäisellä puoliskolla hahmotetaan kandidaatin tutkielman aihetta ja laaditaan ideapaperi. Kurssin toisen puoliskon aikana kirjoitetaan alustava tutkimussuunnitelma ja etsitään aineistoa omaan aiheeseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisen rajoitukset: Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari + harjoitustyö(t) + kirjatentti sekä pakollinen oheislukemisto.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Trachtenberg, M.: The craft of international history: a guide to method (luvut 5-7), (2006).

2. Soikkanen, T. ym.: Lähdetekniikka poliittisessa historiassa.

Lisätietoja

Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet