Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2305 A6 Kandidaatin seminaari ja tutkielma 10 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
A5.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee poliittisen historian tutkimusprosessin perusasiat. Hän kykenee muotoilemaan ja rajaamaan tutkimusongelman, kokoamaan ongelman ratkaisuun sopivan lähdeaineiston, valitsemaan oikeantyyppisen metodin sekä kirjoittamaan tieteellisellä tekstillä analyyttisen vastauksen esitettyyn ongelmaan. Lisäksi opintojakso kehittää opiskelijoiden kykyä omien tutkimustulosten julkiseen esittämiseen ja puolustamiseen. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet siirtyä kohti itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä.

Sisältö

Lukukauden kestävä seminaari (sl/kl 24h), jonka yhteydessä tehdään tutkielma ja kypsyysnäyte.
Tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte kirjoitetaan laitoksen tenttipäivänä. Sen tarkistaa ensin äidinkielen opettaja ja sen jälkeen tutkielman ohjaaja.
Kielikeskuksen Suomen kielen lehtori ohjaa kandidaatin tutkielmaa tekeviä opiskelijoita pienryhmissä. Kullakin ryhmällä on kolme tapaamista, joilla käsitellään tutkielman käsikirjoituksia. Opiskelija saa suorituksesta kieliopintoihin yhden opintopisteen nimellä Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari + kypsyysnäyte.

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, seminaariesitelmien laatiminen ja opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisenä tenttinä. Sen tarkistaa ensin äidinkielen opettaja ja sen jälkeen tutkielman ohjaaja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet