Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2286 A1.2 Historiantutkimuksen metodologia II 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Perusopinnot. Opintokokonaisuudesta oltava loppumerkintä kurssille ilmoittauduttaessa.

Yleiskuvaus

Kurssi vain sivuaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Tutustuminen poliittisen historian alan tieteelliseen kirjoittamiseen. Opintojakso antaa perusvalmiudet poliittisen historian lähdemateriaalin keräämiseen, analysoimiseen sekä lyhyen tutkielman laadintaan.

Sisältö

Opintojaksossa harjoitetaan poliittisen historian tutkimusmenetelmiä kirjoittamalla tutkimussuunnitelma ja tutkielma (15-20 s.) erikseen sovittavasta aiheesta sekä opponoimalla toisen opiskelijan tutkielma. Tutkielma ohjeistetaan aloitusseminaarissa. Tutkielmalta edellytetään samoja sisällöllisiä ja ulkoisia vaatimuksia kuin kandidaatin tutkielmalta (vain sivumäärä on pienempi), joten työn tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari 24h, jossa läsnäolopakko. SEMINAARI JÄRJESTETÄÄN VAIN SYYSLUKUKAUDELLA.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A1 Historiantutkimuksen metodologia (Poliittinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet