Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1043 A3.1.1 Kansainväliset suhteet ensimmäiseen maailmansotaan saakka 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Antaa näkökulmia siihen, millä tavoin on mahdollista tarkastella 1900-lukua edeltävän ajan kansainvälisten suhteiden historiaa, sekä länsimaiden yhteiskuntien muutosta.

Sisältö

Perehdytään läntisen maailman kansainvälisiin suhteisiin ennen ensimmäistä maailmansotaa sekä keskeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sähköinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kennedy, P.: The Rise and Fall of the Great Powers(1987), luvut 1-5 TAI Kissinger H., Diplomacy(1994), luvut 1-9.

2. Hobsbawm, E.J.: The Age of Empire 1875 – 1914. (1989)

3. Engman, M.: Pitkät jäähyväiset. Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen (2009) TAI Wahlbäck K., Jättens andedräkt: Finlandsfrågan i svensk politik 1809-2009 (2011), (s. 1-118).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.1 Kansainväliset suhteet (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet