Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1046 A3.1.4 Kansainvälisten rakenteiden ja globalisaation kehitys 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Tarjota opiskelijoille yleisesitys kansainvälisen talouden ja politiikan merkityksen kasvusta. Harjoittaa opiskelijoiden taitoa laatia esseemuotoinen kirjallinen esitys.

Sisältö

Annetaan käsitys kansainvälisten suhteiden hallintaan tarkoitettujen rakenteiden kehityksestä sekä globalisaatiosta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee. Esseen aiheesta ja toteuttamistavasta on sovittava linjan vastuullisen opettajan kanssa erikseen.

Paras tapa toimia on lukea ensin The Globalization of World Politics-kirjan. Kirja antaa opiskelijalle yleistä taustatietoa globalisaation historiasta sekä eräistä globalisoiduista ilmiöistä. Sen jälkeen opiskelija valitsee linjan vastuullisen opettajan kanssa globalisaatioon liittyvän ilmiön tai tapahtuman, johon hänen esseessään keskittyy.


Opintojakso suoritetaan neljän opintopisteen esseellä (pituus 15-16 sivua).

Essee laaditaan linjan vastuullisen opettajan kanssa sovitun ohjeistuksen mukaisesti. Esseen palautuksen yhteydessä opiskelija sopii vastuullisen opettajan kanssa henkilökohtaisesta palautetilaisuudesta, jossa laadittu essee käydään vielä läpi. Merkinnän opintosuorituksesta saa vasta, kun opiskelija on osallistunut palautetilaisuuteen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Baylis J., Smith S., Owen P.,: The Globalization of World Politics (6th edition 2014), parts 1, 3, 4, 5.

Lisäksi opettajan kanssa sovittavat teokset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.1 Kansainväliset suhteet (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet