Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2278 A3.1.5 Kansalaisyhteiskunta ja yksilöt kansainvälisissä suhteissa 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Antaa valmiudet tarkastella kansainvälisiä suhteita myös yksilötason näkökulmasta sekä antaa aineksia kansainvälisten kysymysten sukupuolittuneisuuden arviointiin.

Sisältö

Avataan yksilötason ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmia kansainvälisiin konflikteihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sähköinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kantola, J. & Valenius, J. (toim): Toinen maailmanpolitiikka: Kymmenen käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (2007) TAI Enloe, C. (toim.),: Bananas, Beaches, and Bases. Making Feminist Sense of International Relations (2014).

2. Mikkonen, S., Koivunen,P. (toim.),: Beyond the Divide. Entangled Histories of Cold War Europe (2013).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.1 Kansainväliset suhteet (Poliittinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet