Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2314 A3.2.1 Vallan hajoaminen ja vakiintuminen 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
Lintunen

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy maailmanhistoriassa tapahtuneisiin suuriin vallan hajoamisen ja uuden vallan vakiintumisen prosesseihin.

Sisältö

Suuret vallankumoukselliset kriisit ja yhteiskunnan hajoamiset ja uudelleen organisoitumiset Suomessa ja muualla maailmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee. Teema ja muoto sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Esseen pituus 15-16 sivua.

Esseen palautuksen yhteydessä opiskelija sopii vastuullisen opettajan kanssa henkilökohtaisesta palautetilaisuudesta, jossa laadittu essee käydään vielä läpi. Merkinnän opintosuorituksesta saa vasta, kun opiskelija on osallistunut palautetilaisuuteen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan pohjana voidaan käyttää muun muassa seuraavia teoksia:

1. Neely: A Concise History of the French Revolution (2008)

2. Payne: Civil War in Europe (2011)

3. Brown: Seven Years that Changed the World (2007)

4. Haapala: Kun yhteiskunta hajosi (1995)

5. Roselius: Isänmaallinen kevät 2013)

6. Siltala: Lapuan liike ja kyyditykset; Upton: Vallankumous Suomessa 1–2 (1985)

7. Upton: Vallankumous Suomessa 1-2 (1980, 1981)

8. Koivisto & Parikka (toim.):¡NO PASARÁN!Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa (2015)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.2 Valta ja hallinto (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet