Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1049 A3.2.3 Hallinnon teoria ja käytäntö 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy hallinnon historialliseen teoriaan ja käytäntöön sekä politiikan muutokseen kohti hallinnointia.

Sisältö

Suomen valtion hallinnon ja sitä koskevan tutkimuksen historia sekä kansainvälinen näkökulma politiikan muuttumisesta hallinnolliseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sähköinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Crick, B.: In Defence of Politics.

2. Selovuori, J.: Hallintohistoriallisia tutkimuksia Suomessa TAI Helander – Pekonen – Vainio – Kunttu: Valiokunnat lähikuvassa. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 7.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.2 Valta ja hallinto (Poliittinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet