Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2315 A3.3.1 Yhteiskunta ja sota 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Perehtyminen sotaan yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan sotaa yhteiskunnallisena tilana. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia rasituksia 1900-luvun sodat ovat eri yhteiskunnille aiheuttaneet ja miten yhteiskunnat ovat niihin sopeutuneet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan esseenä, jonka tarkemmasta aiheesta ja kirjallisuudesta sovitaan vastuullisen opettajan kanssa. Aiheesta voi sopia vastaanotolla tiistaisin klo 15-16 joko saapumalla henkilökohtaisesti paikalle, sähköpostitse tai puhelimitse. Muun tapaamis- tai soittoajan voi sopia sähköpostitse. Esseen ohjeellinen pituus on 15-16 sivua.

Essee laaditaan alla olevaa kirjallisuusluetteloa soveltaen. Muuta kirjallisuutta saa käyttää, mutta siitä on sovittava vastuullisen opettajan kanssa.

Esseen palautuksen yhteydessä opiskelija sopii vastuullisen opettajan kanssa henkilökohtaisesta palautetilaisuudesta, jossa laadittu essee käydään vielä läpi. Merkinnän opintosuorituksesta saa vasta, kun opiskelija on osallistunut palautetilaisuuteen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan pohjana voidaan käyttää muun muassa seuraavia teoksia:

1. Kinnunen, T. & Kivimäki, V.: Finland in World War II (2011)

2. Kinnunen, T. & Kivimäki, V.: Ihminen sodassa (2006)

3. Ahlund, C: Scandinavia in the First World War (2012)

4. Gerwarth, R. & Horne, J.: Sodasta rauhaan (2013)

5. Lintunen, T. & Clerc, L.: Kenen sota? (Poliittisen historian vuosikirja 2010)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.3 Yhteiskuntahistoria (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet