Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1054 A3.3.3 Tiedotusvälineet ja yhteiskunta 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Perehtyminen tiedotusvälineiden yhteiskunnalliseen ja poliittiseen rooliin.

Sisältö

Tiedotusvälineiden yhteiskunnallisen aseman ja merkityksen
muuttuminen Suomessa ja maailmanlaajuisesti 1900-luvun alusta 2000-luvulle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sähköinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Gorman, L. ja McLean, D.: Media and Society into the 21st Century: A Historical Introduction. (2nd edition, huomaa painovuosi 2009!)

2. Kantola, A. Hetken hallitsijat (2011) TAI Pernaa V.: Uutisista hyvää iltaa. Ylen Tv-uutiset ja yhteiskunta 1959-2009 (2009) TAI Railo, E. et al.: Kamppailu vallasta. Eduskuntavaalikampanjat 1945-2015 (2016)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.3 Yhteiskuntahistoria (Poliittinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet