Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1055 A3.3.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Perehtyminen yhteiskunnallisiin ja poliittisiin tasa-arvokysymyksiin erityisesti sukupuolinäkökulmasta.

Sisältö

Sukupuolinäkökulma yhteiskuntaan ja suomalainen tasa-arvopolitiikka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sähköinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Julkunen, R.: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit (2010)

2. Ahlbäck A.: Soldiering and the Making of Finnish Manhood : Conscription and Masculinity in Interwar Finland 1918-1939 (julkaistu vain sähköisenä Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa) TAI Markkola, P., Östman, A. & Lamberg, M.: Näkymätön sukupuoli (2014)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
A3.3 Yhteiskuntahistoria (Poliittinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet