Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1019 A3.4.1 Euroopan integraation historia 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään Euroopan integraation historiaan vuodesta 1920 vuoteen 1995. Teemoina ovat Eurooppa käsitteenä, eurooppalaiset projektit ennen toista maailmansotaa ja toisen maailmansodan aikana, eurooppalainen yhteistyö vuosina 1945-1950, Robert Schumanin julistus 1950, ensimmäiset eurooppalaiset yhteisöt, Rooman sopimus, de Gaullen kausi, 1970-luvun "eurosclerosis", 1980-luvun Yhtenäisasiakirja ja EEA, Maastrichtin sopimus sekä vuoden 1995 laajentuminen. Painopiste on Euroopan integraation historiassa ja poliittisissa ulottuvuuksissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan integraation historialliset juuret, keskeiset vaiheet ja erilaiset ulottuvuudet. Kurssin päätavoite on tarjota opiskelijalle perustiedot Euroopan integraation historiasta ja edellytykset ymmärtää integraatiokehityksen nykyistä tilannetta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Sähköinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

VALITSE KAKSI TEOSTA SEURAAVISTA:

1. Dinan, Desmond (ed.): Origins and Evolution of the European Union (2006)

2. Clerc, Louis&Kimmo Elo,Aatteesta instituutioksi:Euroopan unionin historia jarakenteet (2014)

3. Dinan, Desmond: Europe Recast: A History of European Union (2001 tai uudempi painos)

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kirjatenttiin tapahtuu NettiOpsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet