Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1024 A3.4.2 Suomi, Pohjoismaat ja Euroopan integraatio 1945-1995 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään eurooppalaisen integraatiopolitiikan historiaan suomalaisesta ja pohjoismaisesta näkökulmasta. Teemoina ovat Pohjoismaiden yhteistyö ennen vuotta 1945, Pohjoismaiden reaktiot ensimmäisiin vuoden 1945 jälkeisiin eurooppalaisiin projekteihin, Pohjoismaiden yhteistyö ja integraatiohankkeet, Pohjoismaiden reaktiot eurooppalaisten yhteisöjen rakentamiseen 1950-luvulla, 1960-luvun EFTA- ja NORDEK-projektit, vuoden 1973 laajentuminen, 1980-luvun Yhtenäisasiakirja ja EEA, Maastrichtin sopimus ja vuoden 1995 laajentuminen. Painopiste on pohjoismaisen integraatiopolitiikan erityisluonteessa ja historiallisissa vaiheissa. Erityisesti tarkastellaan Pohjoismaiden yhteistyön ja yleiseurooppalaisen integraation suhdetta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää Pohjoismaissa toteutetun politiikan taustatekijät ja erityisluonteen suhteessa toisen maailmansodan jälkeiseen Euroopan integraatioon sekä hahmottaa Pohjoismaiden integraatiokehityksen keskeiset vaiheet ja erilaiset ulottuvuudet. Kurssin päätavoite on antaa opiskelijalle perustiedot Pohjoismaiden historiasta, maiden suhtautumisesta Euroopan integraatioon sekä tarjota edellytykset ymmärtää Pohjoismaiden Eurooppa-politiikan nykyvaiheita.

Sisältö

Kurssiin kuuluu 12 luentokertaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento-opetus. Opintojakso on englanninkielinen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

A) aktiivinen osallistuminen ja essee TAI
B) sähköinen kirjatentti

Kurssin lisäksi opiskelijoita kehotetaan lukemaan Euroopan integraation englanninkielinen yleishistoriateos: Miles, Lee: The European Union and the Nordic Countries.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli opiskelija päättää suorittaa kurssin luentosarjan sijaan kirjatenttinä, hänen tulee lukea seuraavat teokset (yhteensä 2 kirjaa):

1. Miles, Lee (toim.): The European Union and the Nordic Countries (1996)

2. Paavonen, Tapani: Vapaakauppaintegraation kausi. Suomen suhde Länsi-Euroopan integraatioon (2008)

3. Sonne, Lasse: NORDEK, a plan for increased Nordic economic cooperation and integration 1968-1970 (2007)

4. Howard Grøn, Caroline et al (toim.), The Nordic Countries and the European Union: Still theOther EuropeanCommunity?(2015).

5. Aucante, Yohann: Les démocraties scandinaves, des systèmes politiques exceptionnels? (2013).

Lisätietoja

Yllä mainitut teokset liittyvät keskeisesti kurssin teemaan. Vaikka ne eivät ole pakollisia ellei opiskelija suorita kurssia kirjatenttinä, on suositeltavaa lukea niistä vähintään yksi kurssin oheislukemistona.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet