Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1034 A3.4.3 Euroopan unioni poliittisena ilmiönä 4–5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori (ilmoittautumiset ja kirjatentti), yliopistonlehtori (kontaktiopetus)

Yleiskuvaus

Kurssilla opiskelija perehtyy Euroopan Unionin poliittiseen ulottuvuuteen, eurooppalaisten instituutioiden toimintaan ja luonteeseen sekä EU:hun kansainvälisenä toimijana.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on peruskäsitys Euroopan Unionin instituutioiden toiminnasta ja luonteesta sekä niihin kohdistuvista poliittisista ongelmista. Lisäksi hän ymmärtää Euroopan Unionin roolia ja toimintaa kansainvälisissä asioissa sekä turvallisuusasioissa. Opiskelijalla on myös edellytykset ymmärtää Euroopan Unionin instituutioiden nykyvaiheita.

Sisältö

Luennot (8 h) ja pienryhmätyöskentely (8 h). Opintojakso on englanninkielinen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luento-opetus, workshop-työskentely ja täydentävä kirjallisuus. Mikäli kurssia käytetään korvaavana suorituksena valtio-opin aineopintoihin, se on mahdollista suorittaa myös 2 op:n laajuisena. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan opintokokonaisuuden verkkosivuilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

A) aktiivinen osallistuminen, seminaarityöt ja/tai essee TAI B) sähköinen kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Erikoistumislinjan/sivuaineen suorittamisvaiheen alussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintokokonaisuuden verkkosivuilla.

HUOM! Kurssille mahtuu noin 35 opiskelijaa ja siihen on ilmoittauduttava ennakkoon NettiOpsun kautta. Ennakkoilmoittautumisesta tiedotetaan tarkemmin opintokokonaisuuden verkkosivuilla. Mikäli opiskelija päättää suorittaa kurssin luentosarjan sijaan kirjatenttinä, hänen tulee lukea seuraavat tekstit:

1. Lelieveldt, Herman & Princen, Sebastiaan: The Politics of the European Union (2011) JA Zielonka, Jan, Europe as a Global Actor: Empire by Example? International Affairs, 84 (2008), s.471-484.

2. Kaksi artikkelia tästä listasta: Crespy, A.& V. Schmidt, The Clash of Titans: France, Germany and the Discursive Double Game of EMU Reform, Journal of European Public Policy, 21 (2014), s. 1085-1101; Eichengreen, B.,European Monetary Integration with Benefit of Hindsight,Journal of Common Market Studies, 50 (2012), s. 123-136; Glencross, A., A Post-National EU? The Problem of Legitimising the EU without Nation and National Representation, Political Studies, 59 (2011), s. 348-367.   Artikkelit löytyvät Nelli-portaalista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet