Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH3082 A3.4.4 Euroopan integraatio essee 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Englanninkielinen essee antaa opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä Euroopan integraation historiaan talouden, Euroopan idean muotoutumisen tai historiografian näkökulmasta. Esseen kirjoittaminen myös harjaannuttaa opiskelijan englanninkielistä kirjallista ilmaisua.

Osaamistavoitteet

Esseen suoritettuaan opiskelija ymmärtää paremmin Euroopan integraation historiaa ja kykenee ilmaisemaan ajatuksiaan EU:n historiasta englanniksi.

Sisältö

Englanninkielinen essee (10–12 sivua). Esseen teemasta, näkökulmasta ja aineistosta on aina keskusteltava vastuuopettajan kanssa ennen esseen kirjoittamista. Essee voi perustua kunkin teeman alla lueteltuun kirjallisuuteen tai opiskelijan itse valitsemaan kirjallisuuteen, joka liittyy Euroopan integraation taloudelliseen, ideologiseen tai historiografiseen teemaan. Ohjeet esseen teknisistä vaatimuksista löytyvät History and Politics of European Integration -ohjelman nettisivulta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Englanninkielinen essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Euroopan integraation taloushistoria

Kirjallisuus/Oppimateriaali:

1. Eichengreen, Barry: The European Economy since 1945: Co-ordinated Capitalism and Beyond (2006/2008) TAI Milward, Alan: The European Rescue of the Nation-state (revised edition 2000).

2. Patel, Kiran Klaus (ed.), Fertile Ground for Europe? The History of European Integration and the Common Agricultural Policy since 1945 (2009)

3. Mourlon-Druol, Emmanuel: A Europe Made of Money. The Emergence of the European Monetary System (2012)

 

Eurooppalainen ideologia ja eurooppalaiset hankkeet ennen vuotta 1945

Kirjallisuus/Oppimateriaali:

1. Pagden, A., The Idea of Europe, From Antiquity to the European Union (2002)

2. Hobsbawm, Eric: Nations and Nationalism since 1780 (1990)

3. Mikkeli, Heikki: Europe as An Idea and An Identity (1998)

 

Euroopan integraation historiografia

Kirjallisuus/Oppimateriaali:

1. Kaiser, Wolfram & Varsori, Antonio (eds.): European Union History. Themes and Debates (2010)

2. Dinan, Desmond (ed.): Origins and Evolution of the European Union (2006), pp. 297-324

3. Milward, Alan: The European Rescue of the Nation State (2000), pp. 318-344

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet