Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1092 A3.4.5 European Public Spheres and Democracy in the EU 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
Niko Hatakka

Yleiskuvaus

Opintojaksossa tarkastellaan median, julkisuuden ja demokratian suhdetta Euroopan integraation ja eurooppalaisen politiikan konteksteissa.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelijat tutustuvat luentojen, kirjoitustehtävien ja ryhmätyöskentelyn kautta eri näkökulmista aiheesta käytävään ajankohtaiseen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tiedollisten valmiuksien lisäksi opiskelijat saavat mahdollisuuden harjoitella kirjallista ja suullista argumentointia, ryhmässä työskentelyä sekä palautteenantotaitoja.

Sisältö

Luennot, lyhyet esseet, työpajat ja kirjalliset vertaisarvioinnit.

Toteutustavat

Tätä monimuotokurssia ei voi suorittaa tentillä tai kirjallisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso on englanninkielinen ja sen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja kurssitehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisätiedot: HUOM! Kurssille mahtuu 30 opiskelijaa ja sille on ilmoittauduttava ennakkoon NettiOpsun kautta. Ennakkoilmoittautumisesta tiedotetaan tarkemmin opintokokonaisuuden nettisivuilla, joilta löytyy myös yksityiskohtaisempi englanninkielinen kuvaus kurssin sisällöstä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet