Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH3025 A7.1 KANSAINVÄLINEN VAIHTO 0 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Antaa mahdollisuus opintoihin ulkomailla. Vaihto-opiskelu kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kielitaitoa, valmiutta tehdä yhteistyötä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja kykyä sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin.

Sisältö

Poliittiseen historiaan liittyviä opintojaksoja, joiden korvaavuudesta on sovittava vastuullisen opettajan kanssa. Opiskelijavaihtoon, jonka kesto on yksi tai kaksi lukukautta, kannattaa yleensä lähteä 3. tai 4. opiskeluvuonna.

Vaadittavat opintosuoritukset

Korvaavien, vähintään aineopintotasoisten opintojaksojen suorittaminen kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Halutessaan opiskelija voi korvata erikoistumisopinnot eli A3:n (20 op) kokonaisuudessaan soveltuvilla, ulkomaisessa opiskelijavaihdossa suoritetuilla kursseilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet