Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3695 TVTp2 Verkkokulttuuri nyky-yhteiskunnassa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lv. 2016-2017 yliopistotutkija Laura Helle, lv. 2017-2018 yliopisto-opettaja Aleksi Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida tietoyhteiskunnan ja median yhteyksiä ja vaikutuksia kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen sekä tiedostaa median ja tietoverkkojen pedagogisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään ajankohtaiseen verkkokulttuuriin ja sen mukana tuomiin opetus-, oppimis- ja opiskelukulttuurin muutoksiin käytännön esimerkkien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 0 t 20 t
Itsenäinen työskentely 113 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoa varten laaditut ajankohtaiset verkkomateriaalit. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja

Verkkotyöskentelyn osuus: Opintojakso toteutetaan valtakunnallisessa verkostossa yhteistyössä Helsingin, Joensuun, Lapin ja Turun yliopistojen kesken.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma