Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1918 TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lv. 2016-2017 yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas, lv. 2017-2018 yliopisto-opettaja Aleksi Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida erilaisten tieto- ja viestintätekniikan sovellusten pedagogisia mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä ottaa käyttöön näitä sovelluksia omassa opetuksessaan. Opiskelija hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja mobiililaitteiden käytön perusteet opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä.

Sisältö

- tietoteknisten sovellusten opetuskäyttö
- pedagogisia lähestymistapojen tvt:n käyttöön
- verkkopohjaiset opetussovellukset
- mobiili tietotekniikka
- tutustuminen käytännössä luokkahuoneteknologiaan

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Lisäksi tutustumisvierailu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittavat ajankohtaiset materiaalit ja tutkimusartikkelit. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja

Verkkotyöskentelyn osuus: Opintojakson materiaalien jako tapahtuu osittain verkkoympäristössä. Opiskelija voi käyttää opintojakson OKL:n Turun yksikön perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen valinnaisena opintojaksona. Tällöin opintojaksoa ei voi sisällyttää TVT-opintojen kokonaisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma