Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3384 TVTp4 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen seminaari 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lv. 2016-2017 yliopistotutkija Laura Helle, lv. 2017-2018 yliopistotutkija Tomi Jaakkola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee TVT:n opetuskäytön tutkimuksessa käytettäviä tutkimusotteita ja -menetelmiä sekä ajankohtaisia teemoja ja tuloksia. Lisäksi opiskelija pystyy erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjaustehtävissä arvioimaan erilaisia empiirisesti todennettavia väitteitä - erityisesti sellaisia, jotka koskevat vaikuttavuutta.

Sisältö

Laaditaan pienimuotoinen tutkimuskatsaus, jonka aiheena on vapaavalintainen tutkimusongelma, joka liittyy TVT:n opetuskäyttöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 0 t 20 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoa varten laaditut ajankohtaiset verkkomateriaalit ja erikseen sovittavat tutkimusartikkelit. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja

Verkkotyöskentelyn osuus: Opintojakso toteutetaan valtakunnallisessa verkostossa yhteistyössä Helsingin, Joensuun, Lapin ja Turun yliopistojen kesken.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma