Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1919 TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lv. 2016-2017 yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas, lv. 2017-2018 yliopisto-opettaja Aleksi Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää pelien merkityksen oppimisen edistäjänä. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oppimispelejä opetuksen osana. Opiskelija tuntee erilaisia pelisuunnittelun metodeja. Opiskelija osaa soveltaa pelisuunnittelun metodeja oppimisen tukena.

Sisältö

- peleihin ja erilaisiin pelityyppeihin tutustuminen
- pelituotantoprosessi
- pelien analysointi ja suunnittelu
- pelikäsikirjoituksen laatiminen ja toteuttaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Opintojaksolla tehdään myös opintotehtäviä. Harjoitustöistä kootaan portfolio.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali:

  1. Manninen, T. 2007. Pelisuunnittelijan käsikirja. Pello: Rajalla.
  2. Ajankohtaiset artikkelit

Lisätietoja

Opiskelija voi käyttää opintojakson OKL:n Turun yksikön perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen valinnaisena opintojaksona. Tällöin opintojaksoa ei voi sisällyttää TVT-opintojen kokonaisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma