Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0015 Uusi media ja vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson, Marja-Liisa Helasvuo, Lotta Lehti, Camilla Wide

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia uuden median tekstilajeja ja vuorovaikutuskäytänteitä. Hän tuntee uutta mediaa koskevan uusimman tutkimuksen tärkeimpiä kysymyksiä ja metodologisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä valitsemansa aineiston analyysiin.

Sisältö

Uuden median erilaisten verkkokeskustelujen ja eri palveluiden (verkkopalvelut, sosiaalisen median palvelut) tarjoamien sivustojen vuorovaikutuksen analyysi. Analyysissä käytettyjen metodien arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen alkuvaihe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A Critical Hypertext Analysis of Social Media. London: Bloomsbury.

Thurlow, Crispin & Mroczek, Kristine, (Eds.) 2011. Digital Discourse. Language in the New Media., Oxford, New York: Oxford University Press.

Lisätietoja

Kurssi on avoin kieliasiantuntijan tai tutkijan opintopolun opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset