Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0589 Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide, Sinikka Lahtinen, Sofie Henricson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pohjoismaisten kielten perusopinnot ja pääosa aineopinnoista.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla pohjoismaisten kielten alalla tehtävää tutkimusta. Hän osaa nimetä keskeisiä tutkimusalueita, teorioita ja menetelmiä ja tuntee ajankohtaista alalla tehtävää tutkimusta. Hän pystyy lukemaan alan tieteellisiä tekstejä ja kertomaan niiden keskeisen sisällön.

Sisältö

Pohjoismaisia kieliä koskeva ajankohtainen tutkimus.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi soveltuu pohjoismaisten kielten kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

ruotsi, norja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta luennoitsijoiden ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset