Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0741 Arbetspraktik / Työelämäharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Sinikka Lahtinen, Camilla Wide

Osaamistavoitteet

Työelämäharjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oman alansa tietoja ja taitoja työssään, pohtia omia ammatillisia valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää saamaansa palautetta.

Sisältö

Opetus-, tutkimus- tai toimitustyö, kielentarkastus tms. tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan. Harjoittelun voi suorittaa työelämässä (esimerkiksi opetusharjoittelua laajentavana opettajan sijaisuutena, yrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä sekä Suomessa että ulkomailla), oppiaineiden tarjoamana harjoitteluna (esimerkiksi tutkimusprojektien tehtävissä) tai oppiaineen mahdollisesti järjestämänä harjoituskurssina. Harjoitteluun kuuluu aina harjoitteluraportin kirjoittaminen. Erityistapauksissa harjoittelun voi korvata myös muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
Essee
  • ruotsiksi

Suorituskieli ruotsi tai muu pohjoismainen kieli; harjoittelu, raportti. Tarkemmat tiedot oppiaineen nettisivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5.vuosi

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen kaikille pohjoismaisten kielten pääaineopiskelijoille ja sen sisällöstä ja toteutuksesta on sovittava etukäteen oppiaineessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset