Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0902 Biämnesavhandling / Pohjoismaisten kielten sivuainetutkielma 20 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide, Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
HUK-tutkinto. Tutkielman laatiminen aloitetaan syventävien opintojen seminaarin ensimmäisen jakson yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yhteen nordistiikan tutkimusalueeseen ja kehittää kykyään itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Tutkielman laatiminen kehittää kykyä etsiä ja hyödyntää olemassa olevaa tietoa sekä tuottaa itse uutta tietoa. Lisäksi tutkielmatyöskentely kehittää opiskelijan kirjallista ruotsin kielen taitoa ja kykyä laatia yhtenäinen kirjallinen esitys tieteellistä esitystapaa noudattaen.

Sisältö

Tutkielma laaditaan itsenäisesti. Tutkielmalla on ohjaaja, joka on yleensä jompikumpi oppiaineen professoreista. Tutkielman pituus on 40-50 s. Ruotsinkieliseen tutkielmaan liitetään suomenkielinen lyhennelmä, jonka pituus on n. 5 sivua. Lisäksi tutkielmaan liitetään tiivistelmäsivu. Lyhennelmä ja mahdolliset liitteet eivät sisälly yllä mainittuihin sivumääriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Itsenäinen työskentely, seminaarityöskentely, konsultaatiot ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ruotsiksi

Suositeltava suorituskieli ruotsi; tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Sivuaineen tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5. Tutkielman tarkastajana toimii yleensä professori. Siitä annetaan kirjallinen lausunto vain erillisestä pyynnöstä.

Lisätietoja

Ohjaus tapahtuu seminaarissa ja henkilökohtaisena ohjauksena. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota myös kielellisiin seikkoihin, mutta vastuu tutkielman kieliasusta on opiskelijalla itsellään.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset