Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0750 Projektkurs om språkinlärning / Projektikurssi: Kielen oppimisen kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
sekä suoritetut perusopinnot

Osaamistavoitteet

Projektikurssi yhdistää tutkimusta ja opiskelua. Kurssilla opitaan sekä pro gradu -tutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja että projektityötaitoja ja tutustutaan sekä osallistutaan käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen. Osallistuttuaan projektityöskentelyyn opiskelija on perehtynyt johonkin toisen kielen oppimisen erityiskysymykseen ja johonkin tutkimusmenetelmään. Hän on tottunut työskentelemään itsenäisesti, osaa kirjoittaa julkaisukelpoisen projektiraportin ja pitää aiheesta esitelmän. Hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Sisältö

Kurssilla käytetään oppiaineen tutkimusaineistoja, mahdollisesti myös kerätään uutta aineistoa. Kurssin osallistujat valitsevat materiaalista joitakin oppijoita, joiden tuotosten kehitystä he tarkastelevat valitsemastaan näkökulmasta. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin ja esittelevät tulokset myös suullisesti esitelmän muodossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Projekti / käytännön työ
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Tulosten kirjallinen raportointi sekä niiden esittely suullisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen 1.vuosi (4.opintovuosi)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso voidaan sisällyttää myös aineopintojen valinnaisiin opintojaksoihin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset