Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0751 Projektityöskentely: Ruotsissa ja Suomessa puhuttava ruotsi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
POHF0574 Finlandssvenska / Suomenruotsi TAI POHF0742 Svenskan i tal och samtal / Puhekieli ja keskustelun kieli. sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Projektityöskentely yhdistää tutkimusta ja opiskelua. Työskentely kehittää pro gradu -tutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja, projektityötaitoja ja valmiuksia tohtorikoulutukseen. Työskentely liittyy oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). Osallistuttuaan projektityöskentelyyn opiskelija on perehtynyt johonkin projektiin liittyvään erityiskysymykseen. Hän on tottunut työskentelemään itsenäisesti ja osaa kirjoittaa julkaisukelpoisen projektiraportin. Hän osaa tehdä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa ja vastaanottaa palautetta.

Sisältö

Projektikurssin aiheena ovat Ruotsissa ja Suomessa puhuttavan ruotsin kielen kommunikatiiviset yhtäläisyydet ja erot, erityisesti palvelualan, opetusalan ja hoitoalan institutionaalisissa keskusteluissa. Työskentelyssä käytetään IVIP-hankkeessa kerättyä ja / tai aikaisemmin muissa hankkeissa kerättyä aineistoa. Osallistujat tarkastelevat aineistossa esiintyviä kommunikatiivisia rutiineja ja vuorovaikutuksen käytänteitä, esimerkiksi puhuttelua, tervehdyksiä tai kohteliaisuuden ilmaisuja. He laativat kirjallisen raportin tuloksistaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Henkilökohtainen ohjaus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • ruotsiksi
Essee
  • ruotsiksi

Tulosten kirjallinen raportointi sekä niiden esittely suullisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen 1.tai 2. vuosi (4.-5.opintovuosi).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset