Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0579 Självständigt projektarbete / Itsenäinen projektityöskentely 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide, Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Käytännön perehtyminen johonkin nordistiikan alaan kuuluvaan tutkimustehtävään.

Sisältö

Tutkimustyö, josta sovitaan oppiaineen professoreiden, lehtoreiden tai tutkijoiden kanssa. Ajankohtaisista projekteista ilmoitetaan sähköpostitse. Ennen työn alkamista toisen professoreista on hyväksyttävä tutkimustyön sisältö ja laajuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • ruotsiksi

Itsenäistä työskentelyä n. 100 t; pohtiva, esseetyyppinen työselostus sekä tiivis raportti tuloksista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5.opintovuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset