Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0676 Fördjupningskurs i norska språket / Norjan kielen syventävä kurssi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kirsten Berg
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on Norjan kielitilanteen hyvä tuntemus puheen ja kirjoituksen vaihtelun, kirjakielen ja puhekielen välisen suhteen, kieliopin, ääntämisen ja oikeinkirjoituksen alueilla. Opiskelija ymmärtää hyvin norjankielisiä (bokmål ja nynorsk) tekstejä.

Sisältö

Norjan 1900-luvun kielenhuolto ja sen sosiolingvistiset ja kielipoliittiset näkökohdat. Tärkeimmät murrepiirteet, lukemis- ja kirjoitusharjoituksia. Katsaus ajankohtaisiin tutkimusalueisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5.opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mæhlum, Akselberg, Røyneland, Sandøy (2008): Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk.Cappelen akademisk.(kap 8–11)

Valikoima tieteellisiä artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset