Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0656 Tvåspråkighet / Kaksikielisyys 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää kaksi- ja monikielisyyttä koskevan tutkimuksen keskeisimmät termit ja osaa kertoa teorioista ja menetelmistä. Hän osaa kuvata yksilön kaksi- ja monikielisyyttä, lapsen kaksikielistä kehitystä sekä kaksikielisyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija osaa keskustella kaksikielistä opetusta koskevan tutkimuksen tuloksista. Hän on perehtynyt varsinkin Suomessa ja Ruotsissa tehtyyn kaksikielisyystutkimukseen.

Sisältö

Kaksikielisyystutkimuksen yleisimmät teoriat, tutkimusmenetelmät ja tärkeimmät tutkimustulokset. Suomalaisruotsalaisen kaksikielisyystutkimuksen tuloksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus kurssille myös KKL:n opiskelijoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • ruotsiksi

Tentin voi suorittaa kirjatenttinä tai sähköisenä tenttinä tai lukupiirinä opettajan ohjeiden mukaan. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä: https://tenttis.utu.fi/login/.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4.opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Börestam, U. & Huss, L. (2001): Språkliga möten. Tvåspråkighet och kontaktlingvistik

Grosjean, F. (2010) Bilingual life and reality. 39-62, 163-245 s.

Håkansson, G. (2003): Tvåspråkighet hos barn i Sverige

Sundman, M. (2013)  Tvåspråkiga skolor? Magma studie 4/2013 http://www.magma.fi/images/stories/reports/ms1304_webb.pdf

Tandefelt, M. (2001): Finländsk tvåspråkighet (50 s.)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset