Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0673 Andraspråksinlärning och inlärarsvenska / Toisen kielen oppiminen ja oppijanruotsi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee toisen kielen ja vieraan kielen oppimista koskevat keskeiset teoriat ja tutkimusmenetelmät. Hän tietää ja tunnistaa oppijankielen tyypilliset piirteet. Hän on perehtynyt ruotsia toisena ja vieraana kielenä koskevaan tutkimukseen ja osaa kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja metodeja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu sekä arvioida niitä. Hän osaa vertailla eri tutkimussuuntauksia.

Sisältö

Toisen kielen kehittymistä ja oppijankieltä koskevat teoriat ja tutkimusmenetelmät. Ajankohtainen ruotsi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus ja sen tulokset. Oppijoiden tuotokset ja niiden analysointi sekä kielitaidon arviointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus kurssille myös KKL:n opiskelijoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • ruotsiksi

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä tai esseet opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-5.opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. andra upplagan (2013): Svenska som andraspråk. S. 1-281, 415-577, 633-660, 685-723

Flyman Mattsson, A. & Håkansson, G. (2010): Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa aineopintoihin kuuluvan valinnaisen opintojakson ("specialiseringskurs") Svenska som andraspråk, se on suositeltavaa suorittaa ennen tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset