Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat, V 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Kurssin opetuksesta vastaavat eri oppiaineiden opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimpiä kielenoppimisen ja -opettamisen teknologiaan liittyviä suuntauksia ja peruskäsitteitä. Hän osaa arvioida niitä kriittisesti sekä soveltaa niitä oppimiseen ja opetukseen.

Sisältö

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla. Opiskelijoiden tehtävänä on ryhmissä työstää esitys viimeisille kerroille jonkin teknologian avulla. Teknologian käyttäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa voidaan nähdä tutkimuskohteena tai toteuttamisen välineenä. Ryhmätöistä laaditaan myös lyhyt 2-3 sivun raportti. Kurssilla luetaan myös teoreettista kirjallisuutta aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Verkko-, tabletti- tai mobiilityöskentely (ATK-luokassa).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Suorituskieli: suomi ja/tai vieraat kielet; osallistuminen opetukseen + lukemista + raportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomonisteet ja muu tunnilla sovittava materiaali.

Lisätietoja

Kurssin järjestämisestä ilmoitetaan lukukausittain julkaistavassa opetusohjelmassa.
Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden aineopintojen ja syventävien opintojen (kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun) opiskelijoille. Valinta kurssille tehdään opintomenestyksen perusteella, kuitenkin niin, että opiskelijoita pyritään valitsemaan mahdollisimman monesta kieliaineesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A9. Optiot (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset