Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1509 Projektikurssi Tutki, toimita ja julkaise, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan asiantuntijapohjaisen ryhmätyön suunnittelua, organisointia ja toteuttamista konkreettisen tuotantoprosessin muodossa. Projektiryhmä tuottaa yleistajuisen, selityksin varustetun tiedekirjan painokelpoisen käsikirjoituksen 1600-luvulla ilmestyneestä suomenkielisestä käännösteoksesta.

Sisältö

Työryhmän kokoaminen ja työnjaosta sopiminen. Tehtävänmukaisen aineiston ja taustatiedon hankkiminen ja työstäminen, ryhmän muiden jäsenten tuottaman aineiston arvioiminen, aineistojen kokoaminen ja yhteensovittaminen ja toimittaminen valmiiksi julkaisuksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Ennakkoilmoittautuminen 2. periodin alussa, jolloin annetaan yleisohjet aihepiiriin ja tehtävään perehtymisestä. Varsinainen työskentely 3. periodissa eriksseen sovitun aikataulun mukaan. Käsikirjoituksen deadline on kolmannen periodin loppu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen työryhmän kokouksiin, itsenäinen tiedonhaku ja tietojen esitteleminen työryhmälle, itsenäinen kirjoitus-, arviointi- ja toimitustyö sekä osallistuminen yhteistyössä tapahtuvaan käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lähdejulkaisu, tutkimuskirjallisuus.

Lisätietoja

Soveltuu suomen kielen syventävien opintojen kaikille poluille. Lisäksi kurssille otetaan korkeintaan kaksi historia-aineiden opiskelijaa sekä kaksi latinan, ruotsin ja /tai saksan opiskelijaa, joiden äidinkieli on suomi ja jotka ovat kiinnostuneet vanhasta kielestä kääntämisestä. Kurssi järjestetään, jos ennakkoilmoittautuneita tulee vähintään viisi. Ryhmän maksimikoko on 14 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset