Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0026 Kielitaidon arviointi 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Kurssin opetuksesta vastaavat eri oppiaineiden opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nimetä erilaisia kieli- ja kielitaitokäsityksiä. Hän on perehtynyt kielitaidon arvioinnin perusteisiin, eri arviointitapoihin ja arvioinnin laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa arvioida arviointivälineiden laatua ja sopivuutta kohderyhmälle. Hän ymmärtää, että arvioinnin päämäärän vaikutukset vaikuttavat sen toteutukseen. Opiskelija tiedostaa eri osa-alueiden arvioinnin erityispiirteet ja niiden yhteyden arviointiin. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa osaamiensa kielten arviointiin.

Sisältö

Kieli- ja kielitaitokäsitykset, kielitaidon arvioinnin perusteet, eri arviointitavat ja arviointivälineet, eri osa-alueiden arviointi ja niiden erityispiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen sekä kieliaineiden yhteiseen luento-osuuteen (2 op) että kielikohtaiseen osuuteen (3 op). Yhteisestä osuudesta (2/5) järjestetään sähköinen tentti. Kielikohtaisen osuuden (3/5) sisällöstä ja suorituksen arvioinnista vastaa polun vastuuopettaja siinä kieliaineessa, johon opiskelija käyttää opintojakson.
Ryhmätyöt, harjoitukset ja itsenäinen työskentely polun vastuuopettajan ohjeiden mukaan. Kieliaineiden yhteinen osuus 2/5, kielikohtainen osuus 3/5.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Laitoksen yhteiset jaksot (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset