Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013047 LRS8/TJS11 ATK-avusteinen tilintarkastus ja järjestelmätarkastus 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Timo Tarkio, Tomi Mattila ja Milla Saarimäki (lv 2016-2017), Tomi Mattila ja Milla Saarimäki (lv 2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että LR11 on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija atk-avusteisen tarkastuksen sekä järjestelmätarkastuksen teoriaan ja niitä koskeviin ohjeisiin ja standardeihin sekä tarkastuksen käytännönsuunnitteluun ja toteutukseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mm. sisäisen valvonnan Coso-viitekehykseen, järjestelmätarkastuksen Cobit-viitekehykseen ja ISACA:n standardeihin organisaatioiden sisäiseen valvontaan sekä atk-avusteisen tarkastuksen hyödyntämistä sisäisessä valvonnassa ja tilintarkastuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoituksen suorittaminen vaikuttaa kokonaisarvosanaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cobit 5.0., ISA standardit luennoitsijoiden ilmoittamin osin, ISACA auditing standards ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Valinnaiset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Vapaasti valittavat opinnot (Tietojärjestelmätiede (FM))
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos