Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032700 MJO6 Arvoketjun johtaminen 5 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
nn, Tomi Solakivi, Jonna Järveläinen, Timo Lainema, Eeli Saarinen (2016-2017), Helena Rusanen, Tomi Solakivi, Jonna Järveläinen, Timo Lainema, Eeli Saarinen (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen ohjelman pakolliset yhteiset opinnot tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijat tietävät, miten organisaatiot luovat arvoa liiketoiminnoissaan hyödyntämällä markkinoinnin, toimitusketjujen ja digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Opiskelijat kykenevät työskentelemään ja kommunikoimaan organisaation eri toimintojen asiantuntijoiden kanssa poikkifunktionaalisissa tiimeissä, jolloin he saavat laaja-alaisen käsityksen yhteistyön merkityksestä.

Tiimeissä opiskelijat osaavat tunnistaa, analysoida ja tulkita arvonluonnin kannalta liiketoimintaan liittyvää informaatiota. Opiskelijat osaavat tehdä päätöksiä käytettävissä olevan informaation perusteella ja perustella päätöksensä sekä tulkita päätöksiensä vaikutukset yrityksen toiminnalle.

Sisältö

Kurssi keskittyy markkinoinnin, toimitusketjujen ja digitaalisen liiketoiminnan integrointiin asiakaslähtöiseksi arvoketjuksi.
Opintojakso kokoaa yhteen markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen ohjelman alla opiskeltuja asioita ja vie ne yrityksen päätöksenteon tasolle.

Vaadittavat opintosuoritukset

* Alkuluennot (6 h)
* Simulaatioharjoituksiin valmentava luento ja ennakkotehtävä (Lukuvuosi 2017-2018 2h)
* Simulaatioharjoitukset (3*5 h)
* Välireflektoinnit (6 h)
* Harjoitustyö, jossa simulaatiossa tehtyjä ratkaisuja ja syntyneitä tuloksia reflektoidaan kirjallisuuteen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lukuvuosi 2016-2017: Opintojakson arvosana perustuu harjoitustyöhön. Lukuvuosi 2017-2018: Opintojakson arvosanaan vaikuttavat osallistumisaktiivisuus, välireflektoinnit ja harjoitustyö.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk tai vaihtoehtoisesti 2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit

Lisätietoja

Vain markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-ohjelman opiskelijoille tai ennen vuotta 2016 aloittaneille markkinoinnin, toimitusketjujen johtamisen, tietojärjestelmätieteen ja talousmaantieteen pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet