Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0825 Syntaksi, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän syntaksin käsitteistön, ymmärtää ja osaa analysoida syntaksiin vaikuttavia tekijöitä ja hyödyntää tätä tietoa tekstin tuottamisessa.

Sisältö

Systemaattinen perehtyminen venäjän kielen syntaksin erityispiirteisiin (lausetyypit, lauseenjäsenet, alistus, lauseen semanttisen funktion vaikutus sanajärjestykseen).

Toteutustavat

luentokurssi tai itsenäinen työskentely

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi

suorituskielenä venäjä;
a) kurssi JA suullinen tai kirjallinen tentti
tai
b) kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valgina, N. S.: Sintaksis sovremennogo russkogo jazyka. Utšebnik. Moskva, 2003. (Saatavissa myös elektronisena versiona.) sekä N. Ju. Shvedova (toim.): Russkaja grammatika. Tom II. Utshebnik. Moskva 2003. (Saatavissa myös elektronisena versiona.)

Kirjatenttinä em. Valginan teos.

Lisätietoja

Luentokurssi järjestetään joka toinen vuosi syyslukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset