Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI1001 Käännös suomi-venäjä 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kääntää vaativaa asiaproosaa suomesta venäjäksi, analysoida omaa käännöstään ja tarkastella venäjää ja suomea kontrastiivisesti.

Sisältö

Harjoituskäännökset ja palautetunnit, joilla analysoidaan lähtötekstiä ja opiskelijoiden siitä tekemiä käännöksiä sekä käsitellään kääntämiseen liittyviä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jänis, Marja: Venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi. 2006 tai 2010.

Lisätietoja

Oppimateriaaliin kehotetaan tutustumaan ennen kurssille tuloa. Kurssi järjestetään vuorovuosin Käännös venäjä-suomi -kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset