Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0927 Työharjoittelu, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa oppimaansa käytäntöön ja on tutustunut työelämän kielitaitotarpeisiin ja/tai venäläisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen käyttömahdollisuuksiin. Hänen kykynsä analysoida omaa kielellistä käyttäytymistään on kehittynyt.

Sisältö

Työharjoittelu opiskelijan itse hankkimassa paikassa ja harjoitteluraportti

Toteutustavat

itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

työharjoittelu ja kirjallinen raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Harjoittelun hyväksymisestä tulee aina sopia etukäteen professorin kanssa. Harjoittelu voi tapahtua palkallisena/ palkattomana itse hankitussa harjoittelupaikassa tai palkattomana oppiaineessa. Harjoittelu voi koostua useammasta osasta. Jakso voidaan sijoittaa myös aineopintojen valinnaiseksi jaksoksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset