Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0930 Sivuaineen tutkielma, P sivuaineopiskelijoille 20 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Soveltuvin osin kuten pääaineen pro gradu -tutkielma.

Sisältö

Soveltuvin osin kuten pääaineen pro gradu -tutkielma; aihe ja laajuus rajataan suorituksen laajuutta vastaavaksi

Toteutustavat

itsenäinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus työprosessin aikana

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskielinä venäjä tai suomi; tutkielma / opinnäytetyö 40 - 50 s. tai tutkielmatyyppiset opinnot (esim. tieteellinen artikkeli)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset