Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI1002 Venäjän kielen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt yhteen venäjän kielen tutkimuksen osa-alueeseen ja osaa käyttää saamiaan tietoja ja taitoja omassa tutkimuksessaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1) Luentokurssi tai tutkimuskurssi harjoitustöineen ja kurssin lopputentti tai esseesuoritus
TAI
2) Itsenäinen työskentely ja esseesuoritus opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavasta aiheesta
TAI
3) Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Itsenäisesti suoritettavista tenttipaketeista ja esseesuorituksista lisätietoa oppiaineen intranetsivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset