Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1469 P2. Kielitieto 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Unkarin kielen rakenteen ja fonetiikan pääpiirteiden sekä unkarin kielen historiallisen taustan tunteminen.

Sisältö

Tutustuminen unkarin kielen historialliseen taustaan sekä unkarin kielen rakenteeseen. Unkarin kielen fonetiikan perusteiden oppiminen ja äänteiden omaksuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely sekä oheiskirjallisuuden lukeminen ja tentti.

Suoritusvaihtoehto 2 (suomen kielen opiskelijoiden syventäviin opintoihin): kirjatentti suomeksi. Kirjallisuudesta sovitaan lehtorin kanssa

Suoritusvaihtoehto 3 (vaihto-opiskelijoille): kirjatentti englanniksi. Kirjallisuudesta sovitaan lehtorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
UNKARIN KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT (Unkarin kieli ja kulttuuri)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
UNKI1469 Kielitieto
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset