Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1468 Unkarin kielen käytön harjoituksia 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Taito keskustella vapaasti unkariksi yleisluonteisista aiheista. Kyky kääntää mm. dialogeja sekä yleisluonteisia tekstejä suomesta unkariin ja unkarista suomeen; kyky hahmottaa unkarin kielen tekstuaalisia ja kieliopillisia kytkentöjä.

Sisältö

Unkarin perus- ja jatkokursseilla omaksutun sanaston aktivointi ja laajentaminen; unkarinkielisen puheen ymmärtämisen ja itsenäisen tuottamisen kehittäminen. Unkarin rakenteiden hallinnan vahvistaminen; erityyppisten tekstien kääntäminen unkarista suomeen ja suomesta unkariin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetus yhteensä 52 h

Opetuskieli

suomi, unkari

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen harjoituksiin ja jatkuva arviointi. Kirjalliset käännöstehtävät.
Suorituskielet: unkari ja suomi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. Kielitaito (Unkarin kieli ja kulttuuri)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset