Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1345 Ersämordvan kurssi 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ersämordvan rakenteen ja historian. Hän osaa tulkita ersäksi kirjoitettua yksinkertaista tekstiä.

Sisältö

Perehtyminen ersämordvan rakenteeseen ja historiaan. Ersäksi kirjoitettujen tekstien lukemista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on osa kansainvälisen InFUSE-verkoston opetusta, ja sen osanottajamäärä on kiintiöity. Ota yhteys vastuuopettajaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Kurssi toteutetaan 3 kk:n mittaisena verkko-opetuksena.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset