Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5009 Fysiikka 1 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Teemu Hynninen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti fysiikan pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijoille esitietovaatimus on lukion laajan fysiikan suorittaminen.

Yleiskuvaus

Fysiikan pääaineopiskelijoiden 1. fysiikan peruskurssi

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa
-tulkita ja luoda yksinkertaisia fysikaalisia kuvaajia ja diagrammeja
-tehdä suuruusluokka-arvioita ja arvioida perustellen fysikaalisten väitteiden järkevyyttä
-määritellä paikan, nopeuden ja kiihtyvyyden sekä määrittää näistä kaikki muut jos yksi tunnetaan
-muotoilla suuret säilymislait matemaattisesti ja sanallisesti
-tunnistaa prosesseja, joissa fysikaaliset suureet ovat vakioita
-kuvata vuorovaikutuksia voimien avulla ja laatia vapaakappalekuvan
-määrittää kappaleen kolmiulotteisen liikeradan, kun kappaleen ajasta riippuvat vuorovaikutukset tunnetaan
-määrittää kappaleen pyörimisliikkeen kiinteän akselin ympäri

Sisältö

Yleisiä fyysikon taitoja ja Newtonilaista mekaniikkaa
-graafiset esitykset
-tulosten arviointi
-derivointi ja integrointi fysiikan työkaluina
-liike yhdessä ja kolmessa ulottuvuudessa
-pyörimisliike
-energia, liikemäärä ja kulmaliikemäärä
-Newtonin voimalait, työ ja impulssi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

luento-opetus 14 x 2 h, harjoitukset 5 x 2 h, verkkotehtävät, projektit, omatoiminen opiskelu

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin voi suorittaa tekemällä tehtäviä, tentillä tai näiden yhdistelmällä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

opetusmoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Perusopinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet