Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5012 Fysiikka 4 5 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Teemu Hynninen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti fysiikan pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijoille esitietovaatimus on lukion laajan fysiikan suorittaminen sekä Fysiikka 1-3.

Yleiskuvaus

Fysiikan pääaineopiskelijoiden 4. fysiikan peruskurssi

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa
-laskea harmonisesti värähtelevän kappaleen liikeradan
-tunnistaa aaltoyhtälön ja määrittää aaltoliikkeen nopeuden
-määrittää seisovien aaltojen taajuudet yksiulotteisissa tapauksissa
-kuvailla äänen ja valon ilmöitä sekä selittää niiden synnyn aaltojen käyttäytymisenä
-selittää interferenssi- ja diffraktio-ilmiöt aaltojen superpositioperiaatteen avulla
-kuvailla kvanttimekaniikan syntyyn johtaneita havaintoja sekä niiden ristiriitaisuutta klassisen fysiikan kanssa
-määrittää paikan ja liikemäärän todennäköisyysjakaumat, kun hiukkasen kvanttimekaaninen tila tunnetaan
-määrittää hiukkasen kvanttimekaaniset ominaistilat yksinkertaisissa systeemeissä

Sisältö

Aalto-oppi ja kvanttimekaniikka
-jaksollinen liike: harmoninen oskillaattori, resonanssi
-aaltoliike: sinimuotoiset aallot, aaltopulssit, aaltojen superpositio, seisovat aallot
-aaltojen ilmiöitä: heijastuminen, taittuminen, polarisaatio, Doppler-ilmiö, dispersio
-interferenssi ja diffraktio
-valosähköinen ilmiö ja fotonimalli
-kvanttimekaniikka: aaltofunktio, todennäköisyystulkinta, kvantittuminen, atomi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

luento-opetus 14 x 2 h, harjoitukset 6 x 2 h, verkkotehtävät, projektit, omatoiminen opiskelu

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin voi suorittaa tekemällä tehtäviä, tentillä tai näiden yhdistelmällä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

opetusmoniste, Young and Freeman: University Physics 13th ed. (Pearson)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Perusopinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet