Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD1014 Ravitsemuksen biokemia 3 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Vastuuhenkilö
Kaisa Linderborg
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen ravitsemuksen biokemiallisen perustan. Opiskelija saa käsityksen eri ravintoaineista ja niiden aineenvaihdunnasta sekä ravinnonoton fysiologisesta säätelystä. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden edistämisessä ja osaa soveltaa tietoa omaan ruuankäyttöönsä.

Sisältö

Ravinnon komponenttien, erityisesti hiilihydraattien, lipidien ja proteiinien, ruuansulatus, imeytyminen, kuljetus ja varastointi. Eri ravintoaineiden fysiologiset tehtävät. Ravitsemussuositukset. Ruuansulatuskanavan mikrobiota. Ravintokuitu.

Toteutustavat

Luennot sekä harjoitustyöt, joissa tutustutaan ruokapäiväkirjaan ravinnonkäytön tutkimusmenetelmänä sekä valittuihin tieteellisiin julkaisuihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kurssi luennoidaan viimeisen kerran syksyllä 2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali Moodle2 -alustalla. Oheismateriaalina voi käyttää myös teosta Aro et al. (toim) Ravitsemustiede (Duodecim, 2012).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences