Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1167 Elintarvikekehityksen soveltavat harjoitustyöt 3 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa elintarvikelaboratoriossa työskentelyn peruskäytännöt sekä yleisellä tasolla että elintarvikekehityksen käyttämien menetelmien osalta. Opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti laboratoriossa annettujen ohjeiden pohjalta sekä analysoimaan ja tulkitsemaan tuloksiaan. Opiskelija osaa raportoida tuloksensa suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Kurssi koostuu yhdestä harjoitustyökokonaisuudesta, jossa valmistetaan elintarvike laboratoriossa ja keskitytään sen kehittämis- ja valmistusprosesseihin sekä terveysvaikutteisuuteen sisältäen sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia määrityksiä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Perusosaaminen laboratoriotyöskentelystä

Opetuskieli

suomi, englanti

Opetuskieli suomi, tarvittaessa englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Pakollinen läsnäolo aloituspalaverissa, laboratoriotöissä ja tulosten esitystilaisuudessa sekä hyväksytyt työselostukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences